Publicat per

PR. Logotip tipogràfic

Publicat per

PR. Logotip tipogràfic

Empresa Klay KuúKlay Kuú és un petit estudi i botiga especialitzada en la confecció de tasses artesanals que ofereix tallers de ceràmica amb torn…
Empresa Klay KuúKlay Kuú és un petit estudi i botiga especialitzada en la confecció de tasses artesanals que ofereix tallers de…
  • Empresa
   Klay KuúKlay Kuú és un petit estudi i botiga especialitzada en la confecció de tasses artesanals que ofereix tallers de ceràmica amb torn terrissaire per als més menuts i els més grans. L’estudi Kuú, és un entorn ideal per a divertir-se i experimentar amb les textures, els colors i les formes que la ceràmica adquireix. #artesanal#tassa#ceràmica#taller
  • Selecció de famílies candidates
  • Elecció de la família final
   La tipografia escollida per al logotip de l’empresa Klay Kuú és la font Averia Libre. Aquesta família disposa de 6 estils diferents (Regular, Light Italic, Light, Italic, Bold, Bold Italic) que ens obriran un ventall de possibilitats. Les rematades d’aquesta tipografia tenen un estil de llàgrima, traços arrodonits i inflats que ens donen un aspecte de pinzell i que, per tant, transmet la sensació de treball manual i calidesa, aspectes que reflecteixen l’essència de l’empresa. A més a més he escollit aquesta font per la seva personalitat, ja que es va dissenyar a través de la superposició d’una gran quantitat de fonts tipogràfiques.
  • Proves amb pesos i estils de la família final
  • Combinació seleccionada
   Un cop he fet el procés d’experimentació amb la tipografia Avenir Libre he seleccionat aquella que m’ha semblat més adequada per a la representació del logotip de l’empresa Klay Kuú. Finalment, la meva elecció ha sigut la tipografia Avenir Libre Regular escrit en caixa baixa. Aquesta té un pes regular que fa que transmeti sensació de delicadesa, a més a més té un estil normal, és a dir, sense inclinació perquè el logotip es llegeixi com a tradicional i estable.
  • Aplicació gràfica
  • Bibliografia i webgrafia

Debat0el PR. Logotip tipogràfic

No hi ha comentaris.

Publicat per

Logotip tipogràfic

Publicat per

Logotip tipogràfic

1. Empresa Fluent: Espai en entorn natural destinat a retirs de ioga, creatius, de desconnexió… Es tracta d’un espai que ofereix l’entorn,…
1. Empresa Fluent: Espai en entorn natural destinat a retirs de ioga, creatius, de desconnexió… Es tracta d’un espai…

1. Empresa

Fluent: Espai en entorn natural destinat a retirs de ioga, creatius, de desconnexió… Es tracta d’un espai que ofereix l’entorn, l’estança i els recursos necessaris per a poder realitzar retirs, deixar fluir la ment i tornar a connectar amb un mateix o una mateixa. Així mateix, presenta la possibilitat de llogar l’espai per tal de dur el terme un retir elaborat externament o bé unir-se a les activitats de retir que s’ofereixen des del mateix espai. 

#espai #natura #retir #desconnexió 

2. Selecció de famílies candidates

3. Elecció de la família final

De les 8 famílies tipogràfiques candidates, finalment m’he decantat per “Noto Serif”, la qual es tracta d’una família amb 4 estils. L’elecció final ha estat aquesta per dos motius. Per una banda, perquè es tracta d’una tipografia amb serif, la qual cosa des del meu punt de vista li aporta certa elegància. Per l’altra banda, el canvi de contrast no es fa de forma agressiva, sinó de manera suau i proporcionada dotant de cert arrodoniment a les lletres. Així doncs, aquest darrer fet penso que ajuda a transmetre la sensació de fluïdesa, la qual va vinculada amb el nom de l’empresa i el que aquesta representa. 

4. Proves amb pesos i estils de la família final

5. Combinació selccionada

L’elecció final ha estat la paraula formada amb l’estil “Noto serif Italic”, utilitzant lletres de caixa baixa i dos símbols d’aquesta tipografia. Els símbols emprats en la lletra “f” i la lletra “t” allarguen les descendents i, aquest fet, combinat amb l’estil Italic, transmeten visualment el caràcter i imatge que es vol comunicar amb el logotip d’aquesta empresa (elegància, tranquil·litat, fluïdesa, equilibri…). Així doncs, penso que aquesta opció és la que encaixa més amb l’objectiu i el resultat n’és un logotip proporcionat visualment. Així mateix, l’elecció final ha estat amb l’ús de Kerning entre la “f” i la “l” per tal de facilitar-ne la lectura, ja que aquestes dues lletres quedaven unides. 

6. Aplicació gràfica

Mostra d’imatge per a pàgina web.

Cuberteria per a àpats a l’exterior.

7. Bibliorafia i webgrafia

Bionatic Spain. (s.d.) Servilleta-canguro de papel reciclado marrón para cubiertos 10×19,5cm 2 hojas 1000 uds/caja [Imatge]. Recuperat de https://images.app.goo.gl/L9ey6keiTauAQw626 

Google Fonts. (s.d.). Alegreya. Recuperat de https://fonts.google.com/specimen/Alegreya?query=alegreya 

Google Fonts. (s.d.). Arima Madurai. Recuperat de https://fonts.google.com/specimen/Arima+Madurai?query=arima+ 

Google Fonts. (s.d.). Asap. Recuperat de https://fonts.google.com/specimen/Asap?query=asap 

Google Fonts. (s.d.). Karma. Recuperat de https://fonts.google.com/specimen/Karma?query=karma

Google Fonts. (s.d.). Libre Bodoni. Recuperat de https://fonts.google.com/specimen/Libre+Bodoni?query=libre+bodoni 

Google Fonts. (s.d.). Montserrat. Recuperat de https://fonts.google.com/specimen/Montserrat?query=montserrat

Google Fonts. (s.d.). Noto Serif. Recuperat de https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Serif?query=noto+serif

Google Fonts. (s.d.). Spectral. Recuperat de https://fonts.google.com/specimen/Spectral?query=spectral

Piferrer, C.; Bullich, I. i Pons, JJ. (2021). Tipografia [recurs d’aprenentatge]. Recuperat del Campus de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aula virtual. Recuperat de https://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/ 

Royal Escola de Formació (s.d.). Instrucció en Ioga [Imatge]. Recuperat de https://images.app.goo.gl/aqnGyfnA8rKv9s6Z6 

Debat0el Logotip tipogràfic

No hi ha comentaris.

Publicat per

Males pràctiques en l’ús de la tipografia

Publicat per

Males pràctiques en l’ús de la tipografia

1. CRIMS TIPOGRÀFICS 1.1. CRIM 1 a. Títol: Deixar línies Òrfenes. b. Imatge de l’exemplar. c. Proposta de solució. d. Justificació: Aquest primer…
1. CRIMS TIPOGRÀFICS 1.1. CRIM 1 a. Títol: Deixar línies Òrfenes. b. Imatge de l’exemplar. c. Proposta de solució.…

1. CRIMS TIPOGRÀFICS

1.1. CRIM 1

a. Títol: Deixar línies Òrfenes.

b. Imatge de l’exemplar.

c. Proposta de solució.

d. Justificació: Aquest primer exemple el podem englobar dins del crim tipogràfic “Deixar vídues, òrfenes, rius i partícules soltes”. Tal com es pot observar en la fotografia, en el text d’aquest llibre s’ha deixat una línia òrfena, és a dir, una línia que és el començament del paràgraf de la columna següent, però en aquest cas es troba com a últim línia del paràgraf anterior. Per tal d’evitar aquest error tipogràfic, el que s’hauria d’haver fet és introduir un espai entre el primer paràgraf i la primera línia del següent per tal que aquesta saltes de columna i s’ajuntes amb la resta el seu paràgraf. Així doncs, això és el que es proposa com a solució per tal d’evitar la línia òrfena. 

1.2. CRIM 2

a. Títol: Fer servir línies massa curtes.

b. Imatge de l’exemplar.

c. Proposta de solució.

d. Justificació: En aquest segon exemple podem observar el crim tipogràfic “Fer servir línies massa curtes o massa llargues”, centrant-nos en la primera opció. Si ens fixem en la imatge d’aquest segon exemplar, podem apreciar com es tracta d’un llibre format per columnes massa estretes, la qual cosa pot fer cansar al lector per haver de canviar massa sovint de línia mentre s’està llegint. Així doncs, com a possible solució davanat d’aquest error tipogràfic, la proposta seria paràgrafs més curts, però de línies més llargues. En lloc d’ubicar-se un al costat de l’altre, es podrien situar un paràgraf damunt de l’altre oferint la possibilitat d’allargar les línies i així poder facilitar una lectura més fluida. 

1.3. CRIM 3

a. Títol: Fer servir falses versaletes.

b. Imatge de l’exemplar.

c. Proposta de solució.

d. Justificació: En el tercer i darrer exemple de crim tipogràfic trobaríem “Fer servir falses cursives, negretes i versaletes”, tractant-se d’un exemple de la darrera opció. Podem identificar aquest crim tipogràfic en la fotografia adjunta, ja que com es pot observar el traç de les versaletes no és del mateix gruix que el de la lletra que es troba en majúscula, quan aquest hauria de ser el mateix. En aquest cas, podríem dir que en lloc d’utilitzar les versaletes corresponents, s’ha fet ús de les lletres majúscules de la font però en versió reduïda. Com a solució es plantegen dues opcions: utilitzar una tipografia que disposi de versaletes o bé escriure-ho tot en majúscules en cas alternatiu.

2. TRACKING I KERNING 

2.1. Espaiat 1. TRACKING

a. Imatge del tracking incorrecte.

b. Proposta de solució.

c. Justificació: Aquest exemple tracta d’una paraula força petita al peu d’una imatge, com a firma de l’autor/a. És per aquest motiu, que s’utilitza una font amb poc pes i ornamentació, ja que l’atenció va centrada a la peça d’art que es representa i no a la paraula. Tot i això, en utilitzar la font amb una puntuació bastant baixa, les lletres queden molt juntes les unes de les altres. Si no es llegeix de molt a prop, sembla que es fonguin les unes amb les altres, dificultant-ne una mica la lectura. Per tant, per tal de solucionar-ho, en la proposta he ampliat la distància entre lletres mitjançant el tracking positiu, per tal d’evitar aquesta sensació òptica. 

2.2. Espaiat 2. KERNING

a. Imatge del kerning incorrecte.

b. Proposta de solució.

c. Justificació: Observant les lletres d’aquest logotip, podem apreciar que alguns espaiats són incorrectes. Si ens fixem en la lletra “A” de la paraula Gambín, es percep com l’espai amb les lletres del seu voltant no és proporcional amb la resta d’espais de la paraula. És a dir, la distància de la lletra “A” amb les lletres del seu costat no s’ajusta de forma correcta i no dona la sensació de conjunt amb la paraula. També, podem veure distàncies incorrectes en el símbol “&” o bé en la lletra “i” de la paraula García, per exemple. Així doncs, en la proposta de solució s’ha procurat ajustar aquests espaiats mitjançant el Kerning i l’amplada de la paraula per tal de compensar-ho visualment. 

2.3 KernType. A letter space game.

3. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

Piferrer, C.; Bullich, I. i Pons, JJ. (2021). Tipografia [recurs d’aprenentatge]. Recuperat del Campus de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aula virtual. Recuperat de https://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/ 

Debat0el Males pràctiques en l’ús de la tipografia

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC 1

Publicat per

PAC 1

Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta punt per punt!…
Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta…

Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta punt per punt! (ATENCIÓ: hi han imatges que no em deixa pujar, per lo que he optat per crear un pdf que incloiré a continuació ja que des del meu portàtil no em deixa pujar-les i no en tinc cap altre) 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PAC%201%20Tipografia%20(1).pdf

1-He escollit aquest llibre anomenat Llàgrimes de Novembre degut no només a la seva interessant trama sinó també a la varietat tipogràfica que conté a la portada. A més, si us fixeu, no només utilitza una paleta cromàtica força cridanera, sinó que encara que per les figures sembla una història d’amor, no ho és. I això em va cridar molt l’atenció a l’hora d’iniciar la lectura. La raó més important per la qual he triat aquest llibre és que és un llibre emotiu que a mí, personalment, em va agradar molt i és un dels pocs llibres amb què he sentit tantes emocions alhora.

2-La tipografia utilitzada a la portada d’aquest llibre m’ha semblat molt interessant perquè hi ha tres tipografies a la mateixa portada. Quan vaig veure per primera vegada el títol de l’obra en aquesta tipografia em va semblar no només sorprenent (ja que no estava acostumada a veure aquest tipus de lletra tipogràfica) sinó que em va semblar interessant, ja que molt pocs llibres canvien l’estil tipogràfic i en veure un estil diferent va fer que llegís la sinopsi del llibre per veure si em podia interessar o no.

3- Per fer el reconeixement primer de tot he descarregat una imatge del llibre, ja que una imatge treta amb el mòbil no té la mateixa qualitat. Després de la descàrrega, vaig procedir a col·locar la imatge a la plataforma What The Font, i vaig buscar paraula per paraula per assegurar-me que totes coincidien. Un cop vaig trobar les tres tipografies diferents, les vaig guardar en pàgines noves d’Internet per assegurar-me que no s’esborraven ni es perdien. I, per últim, vaig buscar-les a MyFonts. Les tipografies resultants han estat: Bellfort Press, Fabrizio Regular i The brother Hoops regular.

4-

BELLFORT PRESS:

A)Imatge de l’espécimen

B)Bellfort

C)Bartek Nowak y GRIN3

D)Fundició: NO

E)Cadascuna de les subfamílies d’aquest estil tipogràfic conté fins a quatre pesos de font. Bellfort és un tipus de tipografia escrit a mà, connectat amb lligadures i alternatives contextuals per ajudar amb el flux i la llegibilitat.

FABRIZIO INFERIOR REGULAR:

A)Imatge de l’espécimen

B)FabrizioInferior

C)Ari Rafaeli

D)Funcició: NO

E)Cada estil d’aquesta tipografia conté lletres gregues ciríl·liques i politòniques. A més, les formes alternatives apareixen en versions ‘B’ de cadascun dels estils.

THE BROTHER HOOPS:

A)Imatge de l’espécimen

B)The Brother Hoops

C)Icep Anwar Fadhil D)Fundició: No

E)Aquesta tipografia tracta d’una font de pinzell dibuixada a mà que combina revolts amb un toc urbà. La tipografia és versàtil per a la marca, el títol o la impressió de productes i proporciona una visió d’un rentat extra.

5)

6-


La primera tipografía té una altura d’ull mitjà alt.
La segona, una altura d’úll mitjà Baix.
La tercera i última, té una altura d’ull mitjà alt.
He arrivat a aquesta conclusió ja que he analitzat l’alçada de les lletres de caixa baixa. Primer he
escrit la mateixa paraula amb les diferents tipografies, per tenir una visió més objectiva. Després
he analitzat les diferents altures de les diferents lletres. Al principi ha estat força difícil, ja que és la
meva primera vegada analitzant la tipografia d’alguna cosa, però després de llegir l’enllaç
compartit per l’aula, he pogut entendre com havia de mesurar l’alçada per saber-ne el tipus.

7-En el cas de la primera tipografía el contrast és el mateix en totes les lletres, ja que és una
tipografía molt quilibrada i simétrica.
En el cas de la segona tipografía, el contrast de les lletres varia, ja que són lletres d’estil romanes,
les quals acostumen a tenir un contrast minoritari que si fos un estil de pal sec.
En el cas de l’última tipografía considero que succeeix el mateix que en la segona tipografia, el
contrast de les lletres varía, pero només ho considero en la lletra “i” i en la lletra “o” ja que a la
curvatura el contrast és molt més minoritàri.

8-En la primera tipografía, la modulació resulta ésser vertical.
En la segona tipografía, la modulació resulta ser obliqua.
I, en la última tipografía, la modulació resulta ser vertical.
He arribat a aquesta conclusió ja que, rere llegir diversos documents per informar-me de com he de
realizar la comparativa de modulació, he pogut realizar aquesta comparativa modular. Ha estat
realitzada amb la mateixa paraula.

9-


La primera tipografía es clasifica en: Caligràfiques – Gràfica.
La segona tipografía queda clasificada en: Caligràfiques – Manuscrites
La tercera tipografía queda clasificada en: Moderna – Humanístiques.
He arribat a aquesta conclusión gràcies a les fonts que citaré més al final del projecte. Considero
que ha estat de les parts més difícils per a mí, ja que com abans he dit, mai he realitzat un projecte
ni res de tipografia ni mai m’he aturat a analizar les tipografies, però sens dubte ha estat un repte
personal que considero que ha estat superat.

10- BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/1-lletres9/https://www.myfonts.com/fonts/nowak/bellfort?tab=techSpecs
https://www.myfonts.com/fonts/artypes/fabrizio/inf-regular/
https://www.myfonts.com/fonts/figuree-studio/the-brother-hoops/regular/
https://www.creativosonline.org/tipografia-jerarquia-de-contenido-y-contrastestipograficos.html#Contraste_de_cuerpo

Debat0el PAC 1

No hi ha comentaris.

Publicat per

Activitat opcional 1

Publicat per

Activitat opcional 1

Seleccionant la temàtica: Per a fer una selecció que m’inspirés a utilitzar bé la tipografia vaig decidir crear un “post” per a…
Seleccionant la temàtica: Per a fer una selecció que m’inspirés a utilitzar bé la tipografia vaig decidir crear un…

Seleccionant la temàtica:

Per a fer una selecció que m’inspirés a utilitzar bé la tipografia vaig decidir crear un “post” per a una nova pàgina on s’hi venguessin tota mena de productes amb un denominador comú, la sostenibilitat. Per escollir aquest tipus de producte m’he basat sobretot en la tipografia escollida la qual si mirem les etiquetes relacionades amb aquesta, veiem que es tracta d’una tipografia que va s’utilitza per coses de negoci, que es elegant i femenina. Aquestes característiques poden anar perfectament vinculades a amb la temàtica escollida.

Propostes descartades:

         

.     

Proposta final:

Justificació:

Per la proposta final he volgut remarcar quins són els punts que volia comunicar amb més força. Aquests punts han de ser destacats amb diversos estils i mides per així poder donar força a punts concrets.
La data és important que visualment quedi clara perquè així l’usuari sàpiga quan ha d’assistir a l’esdeveniment. En aquest cas es tractaria de la inauguració d’una pàgina web o el naixement d’una nova marca. Aquesta marca denominada “New Concept Store” és la que més pes té de forma jeràrquica. Aquest pes el guanya tant en jerarquia com en disposició en el post, ja que es troba al centre. Com a “subtítol” he volgut introduir els conceptes bàsics que relacionen la marca. En aquest cas he escollit un estil oblic per tal de restar pes visual a la part rellevant de la marca.
Per acabar i fora del que ens interessa volent remarcar la filosofia de la botiga en la mateixa tipografia en un estil oblic però amb una jerarquia una mica superior als elements anteriors. Ho he volgut envoltar tot amb color verd perquè crec que dona significat a allò que la marca vol transmetre.

Bibliografia:

 • Piferrer, C [Coral], Bullich Corcoy, I [Ines],  Pons Tarranzo, J.J. [Juan Jose]. (2021) “Tipografia”. Recuperat del Campus de la Universitat Oberta de Catalunya, aula virtual http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/
 • Kane, J. [John]. (2012). “Manual de tipografía”. Editorial Gustavo Gili.
 • MyFonts. (2000). URW Bodoni. https://www.myfonts.com/fonts/urw/urw-bodoni?tab=glyphs

 

 

 

 

 

 

 

 

Debat0el Activitat opcional 1

No hi ha comentaris.

Publicat per

Investigació tipogràfica

Publicat per

Investigació tipogràfica

1.Selecció A l’hora d’elegir la peça amb la qual treballar, vaig donar una ullada a la tipografia que em rodejava en el…
1.Selecció A l’hora d’elegir la peça amb la qual treballar, vaig donar una ullada a la tipografia que em…
1.Selecció

A l’hora d’elegir la peça amb la qual treballar, vaig donar una ullada a la tipografia que em rodejava en el meu lloc de treball i em vaig decantar per aquest llibre de mandales per dos motius. Per una banda, es tracta d’un llibre que últimament sempre està present sobre el meu escriptori, ja que li dono bastant ús i m’ajuda a relaxar-me i desconnectar. A més a més, vaig pensar que les tipografies presents podrien ser útils i interessants per dur a terme aquesta tasca. 

2. Captura

En primer lloc, vaig decidir treballar amb la tipografia del títol, ja que em resultava més curiosa. Tot i això, després de fer el reconeixement tipogràfic amb “WhatTheFont”, cap dels resultats m’encaixava del tot amb la mostra original, sobretot per la forma tan concreta de la lletra “d”. Així doncs, en segona opció vaig decantar-me pel subtítol del llibre, ja que també em va cridar l’atenció per la seva homogeneïtat, donant-me sensació de tranquil·litat per la seva pauta “perfecta” i geomètrica. 

3. Reconeixement

Per tal de dur a terme el reconeixement tipogràfic, vaig utilitzar “WhatTheFont” i vaig partir de la paraula “Para” pel fet que aquesta contenia lletres de caixa alta i baixa. Així doncs, la tipografia resultant que podríem dir que em va encaixar a la perfecció va ser “Ano” de Alias, pel contrapunxó de la lletra “p” i la distància d’aquesta amb les lletres de caixa baixa. Tot i això, es tracta d’una tipografia de pagament, per tant, vaig buscar el seu equivalent en versió gratuïta a Adobe Fonts. El resultat obtingut amb el qual he continuat la tasca ha estat “Futura PT” de ParaType, sent aquesta també una de les possibles opcions que oferia “WhatTheFont” en el reconeixement tipogràfic.

4. Informació

a. Una imatge de l’espècimen

b. Nom de la família

 • Família tipogràfica: Futura PT
 • Font: Futura PT Book

c. Autoria

 • Dissenyadors: Isabella Chaeva, Paul Renner, Vladimir Yefimov i Vladimir Andrich.
 • Editors: ParaType

d. Fundició

Bauer Types 

e. Pesos i estils

Es tracta d’una família tipogràfica de 22 fonts que donen forma als següents pesos i estils: Light, Light Oblique, Book, Book Oblique, Medium, Medium Oblique, Demi, Demi Oblique, Heavy, Heavy Oblique, Bold, Bold Oblique, ExtraBold, ExtraBold Oblique, Condensed, Condensed Book, Condensed Book Oblique, Condensed Medium, Condensed Medium Oblique, Condensed Bold Oblique, Condensed ExtraBold i Condensed ExtraBold Oblique. Així doncs, consta d’un total de set pesos i vuit estils, els quals donen forma a aquesta família tipogràfica. 

f. Etiquetes/Tags Principals

5. Proves
 • Prova 1

 • Prova 2

6. Alçada x – Ull mitjà

En aquest cas, Futura TP Book es tracta d’una tipografia amb alçada de x baixa, ja que en comparar les lletres de caixa baixa amb les de caixa alta es pot observar com la distància entre aquestes és considerable. A simple vista, podríem classificar-la com a tipografia d’ull mitjà baix, però es fa més evident si comparem aquesta tipografia amb altres que podem considerar d’ull mitjà mig o alt, tal com es pot veure en la fotografia d’exemple, fet que m’ha ajudat a veure-ho més clar. 

7. Contrast

A l’hora d’extreure una conclusió sobre el contrast de Futura PT Book tenia molt clar que no es tractava d’una font de baix contrast, però dubtava entre contrast mitjà o alt. Per tant, per tal de poder classificar aquesta tipografia segons el seu contrast, sí que em va ser necessari fer-ne una comparació amb altres tipus de tipografies. Així doncs, tal com es pot veure a la imatge de mostra, vaig trobar un exemple de contrast baix i un altre exemple de contrast més alt que el de Futura PT Book. És per aquest motiu, que vaig arribar a la conclusió que es tractava d’una font de contrast moderat. 

8. Modulació

Pel que fa a la modulació, és una aspecte d’aquesta tipografia que es veu molt clar de forma directa sense necessitat de fer una comparació. Així doncs, si observem la mostra de Futura TP Book podem veure com es tracta d’una font sense modulació, ja que el seu traç és constant en totes les lletres i parts d’aquestes. Tanmateix, aquesta absència de modulació és fa més evident en comparar-la amb una tipografia amb moldulació, en aquest cas obliqua. 

9. Classificació (Vox-Atypl)

La tipografia Futura PT Book forma part de les tipografies modernes i dins d’aquestes s’agrupa en les lineals geomètriques. Es tracta d’una font amb gruix molt constant i regular en els seus traços. Així mateix, té un caràcter lineal essent basada en formes geomètriques bàsiques, fet que l’engloba dins del subgrup anomenat anteriorment. Aquesta família tipogràfica esdevenia representativa de l’escola Bauhaus en els anys 20-30, amb la qual podem establir una relació coherent, ja que Bauhaus es basava en les figures geomètriques bàsiques. 

10. Bibliografia i Webgrafia

Adobe Fonts (s.d.). Futura PT. Recuperat de https://fonts.adobe.com/fonts/futura-pt?mv=affiliate&mv2=red#fonts-section 

Kane, J. (2012). Manual de tipografía: 2ª edición revisada y ampliada. Editorial Gustavo Gili. Recuperat de https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouocsp-ebooks/reader.action?docID=3209608

Méndez, A. i Ruiz, L. (s.d.). 8 fundiciones tipográficas que lo petan. Recuperat de https://www.sleepydays.es/2018/09/fundiciones-tipograficas.html

MyFonts. (s.d.). Ano. Recuperat de https://www.myfonts.com/fonts/alias/ano/

MyFonts. (s.d.). Futura PT. Recuperat de https://www.myfonts.com/fonts/paratype/futura-book 

MyFonts. (s.d.). WhatTheFont. Recuperat de https://www.myfonts.com/WhatTheFont/result

Piferrer, C.; Bullich, I. i Pons, JJ. (2021). Tipografia [recurs d’aprenentatge]. Recuperat del Campus de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aula virtual. Recuperat de https://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/1-lletres-1/ 

Shoaf, J. (s.d.). Ano. Recuperat de https://www.typewolf.com/ano 

Debat0el Investigació tipogràfica

No hi ha comentaris.

Publicat per

Investigació tipogàfica

Publicat per

Investigació tipogàfica

Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta punt per punt! (ATENCIÓ: hi han imatges que no em deixa pujar, per lo que he optat per crear un pdf que incloiré a continuació ja que des del meu portàtil no em deixa pujar-les i no en tinc cap altre)  file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PAC%201%20Tipografia%20(1).pdf 1-He escollit aquest llibre anomenat Llàgrimes de Novembre degut no només a la seva interessant trama sinó també a…
Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta…

Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta punt per punt! (ATENCIÓ: hi han imatges que no em deixa pujar, per lo que he optat per crear un pdf que incloiré a continuació ja que des del meu portàtil no em deixa pujar-les i no en tinc cap altre) 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PAC%201%20Tipografia%20(1).pdf

1-He escollit aquest llibre anomenat Llàgrimes de Novembre degut no només a la seva interessant trama sinó també a la varietat tipogràfica que conté a la portada. A més, si us fixeu, no només utilitza una paleta cromàtica força cridanera, sinó que encara que per les figures sembla una història d’amor, no ho és. I això em va cridar molt l’atenció a l’hora d’iniciar la lectura. La raó més important per la qual he triat aquest llibre és que és un llibre emotiu que a mí, personalment, em va agradar molt i és un dels pocs llibres amb què he sentit tantes emocions alhora.

2-La tipografia utilitzada a la portada d’aquest llibre m’ha semblat molt interessant perquè hi ha tres tipografies a la mateixa portada. Quan vaig veure per primera vegada el títol de l’obra en aquesta tipografia em va semblar no només sorprenent (ja que no estava acostumada a veure aquest tipus de lletra tipogràfica) sinó que em va semblar interessant, ja que molt pocs llibres canvien l’estil tipogràfic i en veure un estil diferent va fer que llegís la sinopsi del llibre per veure si em podia interessar o no.

3- Per fer el reconeixement primer de tot he descarregat una imatge del llibre, ja que una imatge treta amb el mòbil no té la mateixa qualitat. Després de la descàrrega, vaig procedir a col·locar la imatge a la plataforma What The Font, i vaig buscar paraula per paraula per assegurar-me que totes coincidien. Un cop vaig trobar les tres tipografies diferents, les vaig guardar en pàgines noves d’Internet per assegurar-me que no s’esborraven ni es perdien. I, per últim, vaig buscar-les a MyFonts. Les tipografies resultants han estat: Bellfort Press, Fabrizio Regular i The brother Hoops regular.

4-

BELLFORT PRESS:

A)Imatge de l’espécimen

B)Bellfort

C)Bartek Nowak y GRIN3

D)Fundició: NO

E)Cadascuna de les subfamílies d’aquest estil tipogràfic conté fins a quatre pesos de font. Bellfort és un tipus de tipografia escrit a mà, connectat amb lligadures i alternatives contextuals per ajudar amb el flux i la llegibilitat.

FABRIZIO INFERIOR REGULAR:

A)Imatge de l’espécimen

B)FabrizioInferior

C)Ari Rafaeli

D)Funcició: NO

E)Cada estil d’aquesta tipografia conté lletres gregues ciríl·liques i politòniques. A més, les formes alternatives apareixen en versions ‘B’ de cadascun dels estils.

THE BROTHER HOOPS:

A)Imatge de l’espécimen

B)The Brother Hoops

C)Icep Anwar Fadhil D)Fundició: No

E)Aquesta tipografia tracta d’una font de pinzell dibuixada a mà que combina revolts amb un toc urbà. La tipografia és versàtil per a la marca, el títol o la impressió de productes i proporciona una visió d’un rentat extra.

5)

 

6-
La primera tipografía té una altura d’ull mitjà alt.
La segona, una altura d’úll mitjà Baix.
La tercera i última, té una altura d’ull mitjà alt.
He arrivat a aquesta conclusió ja que he analitzat l’alçada de les lletres de caixa baixa. Primer he
escrit la mateixa paraula amb les diferents tipografies, per tenir una visió més objectiva. Després
he analitzat les diferents altures de les diferents lletres. Al principi ha estat força difícil, ja que és la
meva primera vegada analitzant la tipografia d’alguna cosa, però després de llegir l’enllaç
compartit per l’aula, he pogut entendre com havia de mesurar l’alçada per saber-ne el tipus.

7-En el cas de la primera tipografía el contrast és el mateix en totes les lletres, ja que és una
tipografía molt quilibrada i simétrica.
En el cas de la segona tipografía, el contrast de les lletres varia, ja que són lletres d’estil romanes,
les quals acostumen a tenir un contrast minoritari que si fos un estil de pal sec.
En el cas de l’última tipografía considero que succeeix el mateix que en la segona tipografia, el
contrast de les lletres varía, pero només ho considero en la lletra “i” i en la lletra “o” ja que a la
curvatura el contrast és molt més minoritàri.

8-En la primera tipografía, la modulació resulta ésser vertical.
En la segona tipografía, la modulació resulta ser obliqua.
I, en la última tipografía, la modulació resulta ser vertical.
He arribat a aquesta conclusió ja que, rere llegir diversos documents per informar-me de com he de
realizar la comparativa de modulació, he pogut realizar aquesta comparativa modular. Ha estat
realitzada amb la mateixa paraula.

9-
La primera tipografía es clasifica en: Caligràfiques – Gràfica.
La segona tipografía queda clasificada en: Caligràfiques – Manuscrites
La tercera tipografía queda clasificada en: Moderna – Humanístiques.
He arribat a aquesta conclusión gràcies a les fonts que citaré més al final del projecte. Considero
que ha estat de les parts més difícils per a mí, ja que com abans he dit, mai he realitzat un projecte
ni res de tipografia ni mai m’he aturat a analizar les tipografies, però sens dubte ha estat un repte
personal que considero que ha estat superat.

10- BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/1-lletres9/https://www.myfonts.com/fonts/nowak/bellfort?tab=techSpecs
https://www.myfonts.com/fonts/artypes/fabrizio/inf-regular/
https://www.myfonts.com/fonts/figuree-studio/the-brother-hoops/regular/
https://www.creativosonline.org/tipografia-jerarquia-de-contenido-y-contrastestipograficos.html#Contraste_de_cuerpo

Contrastes y jerarquía tipográfica

https://prezi.com/p/zkaxvnc0fmly/vox-atypi-clasificacion-tipografica/
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/1469698
http://cv.uoc.edu/annotation/02dada81f121a9c9bf2f770a98d79c82/573715/PID_00236882/modul_
3.html
https://laprestampa.com/tipografia/clasificacion-tipografica/4-familias-tipograficas-maximilienvox/

Debat0el Investigació tipogàfica

No hi ha comentaris.

Publicat per

Benvinguts i benvingudes!

Publicat per

Benvinguts i benvingudes!

Hola! Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora. Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran totes les publicacions…
Hola! Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora. Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran…

Hola!

Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora.

Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran totes les publicacions relacionades amb les activitats que facin els companys i companyes de l’aula al llarg del semestre.

L’Àgora és un espai de debat on els estudiants i els docents poden veure, compartir i comentar els projectes i tasques de l’assignatura. 

Si només veus aquesta publicació, pot ser perquè encara no se n’ha fet cap, perquè no has entrat amb el teu usuari de la UOC o perquè no pertanys a aquesta aula. Si no ets membre de la UOC i veus alguna publicació, és perquè el seu autor o autora ha decidit fer-la pública.

Esperem que aquesta Àgora sigui un espai de debat enriquidor per a tothom!

 

Debat0el Benvinguts i benvingudes!

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.