Publicat per

Activitat opcional 1

Seleccionant la temàtica:

Per a fer una selecció que m’inspirés a utilitzar bé la tipografia vaig decidir crear un “post” per a una nova pàgina on s’hi venguessin tota mena de productes amb un denominador comú, la sostenibilitat. Per escollir aquest tipus de producte m’he basat sobretot en la tipografia escollida la qual si mirem les etiquetes relacionades amb aquesta, veiem que es tracta d’una tipografia que va s’utilitza per coses de negoci, que es elegant i femenina. Aquestes característiques poden anar perfectament vinculades a amb la temàtica escollida.

Propostes descartades:

         

.     

Proposta final:

Justificació:

Per la proposta final he volgut remarcar quins són els punts que volia comunicar amb més força. Aquests punts han de ser destacats amb diversos estils i mides per així poder donar força a punts concrets.
La data és important que visualment quedi clara perquè així l’usuari sàpiga quan ha d’assistir a l’esdeveniment. En aquest cas es tractaria de la inauguració d’una pàgina web o el naixement d’una nova marca. Aquesta marca denominada “New Concept Store” és la que més pes té de forma jeràrquica. Aquest pes el guanya tant en jerarquia com en disposició en el post, ja que es troba al centre. Com a “subtítol” he volgut introduir els conceptes bàsics que relacionen la marca. En aquest cas he escollit un estil oblic per tal de restar pes visual a la part rellevant de la marca.
Per acabar i fora del que ens interessa volent remarcar la filosofia de la botiga en la mateixa tipografia en un estil oblic però amb una jerarquia una mica superior als elements anteriors. Ho he volgut envoltar tot amb color verd perquè crec que dona significat a allò que la marca vol transmetre.

Bibliografia:

  • Piferrer, C [Coral], Bullich Corcoy, I [Ines],  Pons Tarranzo, J.J. [Juan Jose]. (2021) “Tipografia”. Recuperat del Campus de la Universitat Oberta de Catalunya, aula virtual http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/
  • Kane, J. [John]. (2012). “Manual de tipografía”. Editorial Gustavo Gili.
  • MyFonts. (2000). URW Bodoni. https://www.myfonts.com/fonts/urw/urw-bodoni?tab=glyphs

 

 

 

 

 

 

 

 

Debat0el Activitat opcional 1

Deixa un comentari