Publicat per

PAC 1

Publicat per

PAC 1

Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta punt per punt!…
Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta…

Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta punt per punt! (ATENCIÓ: hi han imatges que no em deixa pujar, per lo que he optat per crear un pdf que incloiré a continuació ja que des del meu portàtil no em deixa pujar-les i no en tinc cap altre) 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PAC%201%20Tipografia%20(1).pdf

1-He escollit aquest llibre anomenat Llàgrimes de Novembre degut no només a la seva interessant trama sinó també a la varietat tipogràfica que conté a la portada. A més, si us fixeu, no només utilitza una paleta cromàtica força cridanera, sinó que encara que per les figures sembla una història d’amor, no ho és. I això em va cridar molt l’atenció a l’hora d’iniciar la lectura. La raó més important per la qual he triat aquest llibre és que és un llibre emotiu que a mí, personalment, em va agradar molt i és un dels pocs llibres amb què he sentit tantes emocions alhora.

2-La tipografia utilitzada a la portada d’aquest llibre m’ha semblat molt interessant perquè hi ha tres tipografies a la mateixa portada. Quan vaig veure per primera vegada el títol de l’obra en aquesta tipografia em va semblar no només sorprenent (ja que no estava acostumada a veure aquest tipus de lletra tipogràfica) sinó que em va semblar interessant, ja que molt pocs llibres canvien l’estil tipogràfic i en veure un estil diferent va fer que llegís la sinopsi del llibre per veure si em podia interessar o no.

3- Per fer el reconeixement primer de tot he descarregat una imatge del llibre, ja que una imatge treta amb el mòbil no té la mateixa qualitat. Després de la descàrrega, vaig procedir a col·locar la imatge a la plataforma What The Font, i vaig buscar paraula per paraula per assegurar-me que totes coincidien. Un cop vaig trobar les tres tipografies diferents, les vaig guardar en pàgines noves d’Internet per assegurar-me que no s’esborraven ni es perdien. I, per últim, vaig buscar-les a MyFonts. Les tipografies resultants han estat: Bellfort Press, Fabrizio Regular i The brother Hoops regular.

4-

BELLFORT PRESS:

A)Imatge de l’espécimen

B)Bellfort

C)Bartek Nowak y GRIN3

D)Fundició: NO

E)Cadascuna de les subfamílies d’aquest estil tipogràfic conté fins a quatre pesos de font. Bellfort és un tipus de tipografia escrit a mà, connectat amb lligadures i alternatives contextuals per ajudar amb el flux i la llegibilitat.

FABRIZIO INFERIOR REGULAR:

A)Imatge de l’espécimen

B)FabrizioInferior

C)Ari Rafaeli

D)Funcició: NO

E)Cada estil d’aquesta tipografia conté lletres gregues ciríl·liques i politòniques. A més, les formes alternatives apareixen en versions ‘B’ de cadascun dels estils.

THE BROTHER HOOPS:

A)Imatge de l’espécimen

B)The Brother Hoops

C)Icep Anwar Fadhil D)Fundició: No

E)Aquesta tipografia tracta d’una font de pinzell dibuixada a mà que combina revolts amb un toc urbà. La tipografia és versàtil per a la marca, el títol o la impressió de productes i proporciona una visió d’un rentat extra.

5)

6-


La primera tipografía té una altura d’ull mitjà alt.
La segona, una altura d’úll mitjà Baix.
La tercera i última, té una altura d’ull mitjà alt.
He arrivat a aquesta conclusió ja que he analitzat l’alçada de les lletres de caixa baixa. Primer he
escrit la mateixa paraula amb les diferents tipografies, per tenir una visió més objectiva. Després
he analitzat les diferents altures de les diferents lletres. Al principi ha estat força difícil, ja que és la
meva primera vegada analitzant la tipografia d’alguna cosa, però després de llegir l’enllaç
compartit per l’aula, he pogut entendre com havia de mesurar l’alçada per saber-ne el tipus.

7-En el cas de la primera tipografía el contrast és el mateix en totes les lletres, ja que és una
tipografía molt quilibrada i simétrica.
En el cas de la segona tipografía, el contrast de les lletres varia, ja que són lletres d’estil romanes,
les quals acostumen a tenir un contrast minoritari que si fos un estil de pal sec.
En el cas de l’última tipografía considero que succeeix el mateix que en la segona tipografia, el
contrast de les lletres varía, pero només ho considero en la lletra “i” i en la lletra “o” ja que a la
curvatura el contrast és molt més minoritàri.

8-En la primera tipografía, la modulació resulta ésser vertical.
En la segona tipografía, la modulació resulta ser obliqua.
I, en la última tipografía, la modulació resulta ser vertical.
He arribat a aquesta conclusió ja que, rere llegir diversos documents per informar-me de com he de
realizar la comparativa de modulació, he pogut realizar aquesta comparativa modular. Ha estat
realitzada amb la mateixa paraula.

9-


La primera tipografía es clasifica en: Caligràfiques – Gràfica.
La segona tipografía queda clasificada en: Caligràfiques – Manuscrites
La tercera tipografía queda clasificada en: Moderna – Humanístiques.
He arribat a aquesta conclusión gràcies a les fonts que citaré més al final del projecte. Considero
que ha estat de les parts més difícils per a mí, ja que com abans he dit, mai he realitzat un projecte
ni res de tipografia ni mai m’he aturat a analizar les tipografies, però sens dubte ha estat un repte
personal que considero que ha estat superat.

10- BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/1-lletres9/https://www.myfonts.com/fonts/nowak/bellfort?tab=techSpecs
https://www.myfonts.com/fonts/artypes/fabrizio/inf-regular/
https://www.myfonts.com/fonts/figuree-studio/the-brother-hoops/regular/
https://www.creativosonline.org/tipografia-jerarquia-de-contenido-y-contrastestipograficos.html#Contraste_de_cuerpo

Debat0el PAC 1

No hi ha comentaris.

Publicat per

Investigació tipogràfica

Publicat per

Investigació tipogràfica

1.Selecció A l’hora d’elegir la peça amb la qual treballar, vaig donar una ullada a la tipografia que em rodejava en el…
1.Selecció A l’hora d’elegir la peça amb la qual treballar, vaig donar una ullada a la tipografia que em…
1.Selecció

A l’hora d’elegir la peça amb la qual treballar, vaig donar una ullada a la tipografia que em rodejava en el meu lloc de treball i em vaig decantar per aquest llibre de mandales per dos motius. Per una banda, es tracta d’un llibre que últimament sempre està present sobre el meu escriptori, ja que li dono bastant ús i m’ajuda a relaxar-me i desconnectar. A més a més, vaig pensar que les tipografies presents podrien ser útils i interessants per dur a terme aquesta tasca. 

2. Captura

En primer lloc, vaig decidir treballar amb la tipografia del títol, ja que em resultava més curiosa. Tot i això, després de fer el reconeixement tipogràfic amb “WhatTheFont”, cap dels resultats m’encaixava del tot amb la mostra original, sobretot per la forma tan concreta de la lletra “d”. Així doncs, en segona opció vaig decantar-me pel subtítol del llibre, ja que també em va cridar l’atenció per la seva homogeneïtat, donant-me sensació de tranquil·litat per la seva pauta “perfecta” i geomètrica. 

3. Reconeixement

Per tal de dur a terme el reconeixement tipogràfic, vaig utilitzar “WhatTheFont” i vaig partir de la paraula “Para” pel fet que aquesta contenia lletres de caixa alta i baixa. Així doncs, la tipografia resultant que podríem dir que em va encaixar a la perfecció va ser “Ano” de Alias, pel contrapunxó de la lletra “p” i la distància d’aquesta amb les lletres de caixa baixa. Tot i això, es tracta d’una tipografia de pagament, per tant, vaig buscar el seu equivalent en versió gratuïta a Adobe Fonts. El resultat obtingut amb el qual he continuat la tasca ha estat “Futura PT” de ParaType, sent aquesta també una de les possibles opcions que oferia “WhatTheFont” en el reconeixement tipogràfic.

4. Informació

a. Una imatge de l’espècimen

b. Nom de la família

  • Família tipogràfica: Futura PT
  • Font: Futura PT Book

c. Autoria

  • Dissenyadors: Isabella Chaeva, Paul Renner, Vladimir Yefimov i Vladimir Andrich.
  • Editors: ParaType

d. Fundició

Bauer Types 

e. Pesos i estils

Es tracta d’una família tipogràfica de 22 fonts que donen forma als següents pesos i estils: Light, Light Oblique, Book, Book Oblique, Medium, Medium Oblique, Demi, Demi Oblique, Heavy, Heavy Oblique, Bold, Bold Oblique, ExtraBold, ExtraBold Oblique, Condensed, Condensed Book, Condensed Book Oblique, Condensed Medium, Condensed Medium Oblique, Condensed Bold Oblique, Condensed ExtraBold i Condensed ExtraBold Oblique. Així doncs, consta d’un total de set pesos i vuit estils, els quals donen forma a aquesta família tipogràfica. 

f. Etiquetes/Tags Principals

5. Proves
  • Prova 1

  • Prova 2

6. Alçada x – Ull mitjà

En aquest cas, Futura TP Book es tracta d’una tipografia amb alçada de x baixa, ja que en comparar les lletres de caixa baixa amb les de caixa alta es pot observar com la distància entre aquestes és considerable. A simple vista, podríem classificar-la com a tipografia d’ull mitjà baix, però es fa més evident si comparem aquesta tipografia amb altres que podem considerar d’ull mitjà mig o alt, tal com es pot veure en la fotografia d’exemple, fet que m’ha ajudat a veure-ho més clar. 

7. Contrast

A l’hora d’extreure una conclusió sobre el contrast de Futura PT Book tenia molt clar que no es tractava d’una font de baix contrast, però dubtava entre contrast mitjà o alt. Per tant, per tal de poder classificar aquesta tipografia segons el seu contrast, sí que em va ser necessari fer-ne una comparació amb altres tipus de tipografies. Així doncs, tal com es pot veure a la imatge de mostra, vaig trobar un exemple de contrast baix i un altre exemple de contrast més alt que el de Futura PT Book. És per aquest motiu, que vaig arribar a la conclusió que es tractava d’una font de contrast moderat. 

8. Modulació

Pel que fa a la modulació, és una aspecte d’aquesta tipografia que es veu molt clar de forma directa sense necessitat de fer una comparació. Així doncs, si observem la mostra de Futura TP Book podem veure com es tracta d’una font sense modulació, ja que el seu traç és constant en totes les lletres i parts d’aquestes. Tanmateix, aquesta absència de modulació és fa més evident en comparar-la amb una tipografia amb moldulació, en aquest cas obliqua. 

9. Classificació (Vox-Atypl)

La tipografia Futura PT Book forma part de les tipografies modernes i dins d’aquestes s’agrupa en les lineals geomètriques. Es tracta d’una font amb gruix molt constant i regular en els seus traços. Així mateix, té un caràcter lineal essent basada en formes geomètriques bàsiques, fet que l’engloba dins del subgrup anomenat anteriorment. Aquesta família tipogràfica esdevenia representativa de l’escola Bauhaus en els anys 20-30, amb la qual podem establir una relació coherent, ja que Bauhaus es basava en les figures geomètriques bàsiques. 

10. Bibliografia i Webgrafia

Adobe Fonts (s.d.). Futura PT. Recuperat de https://fonts.adobe.com/fonts/futura-pt?mv=affiliate&mv2=red#fonts-section 

Kane, J. (2012). Manual de tipografía: 2ª edición revisada y ampliada. Editorial Gustavo Gili. Recuperat de https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouocsp-ebooks/reader.action?docID=3209608

Méndez, A. i Ruiz, L. (s.d.). 8 fundiciones tipográficas que lo petan. Recuperat de https://www.sleepydays.es/2018/09/fundiciones-tipograficas.html

MyFonts. (s.d.). Ano. Recuperat de https://www.myfonts.com/fonts/alias/ano/

MyFonts. (s.d.). Futura PT. Recuperat de https://www.myfonts.com/fonts/paratype/futura-book 

MyFonts. (s.d.). WhatTheFont. Recuperat de https://www.myfonts.com/WhatTheFont/result

Piferrer, C.; Bullich, I. i Pons, JJ. (2021). Tipografia [recurs d’aprenentatge]. Recuperat del Campus de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aula virtual. Recuperat de https://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/1-lletres-1/ 

Shoaf, J. (s.d.). Ano. Recuperat de https://www.typewolf.com/ano 

Debat0el Investigació tipogràfica

No hi ha comentaris.

Publicat per

Investigació tipogàfica

Publicat per

Investigació tipogàfica

Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta punt per punt! (ATENCIÓ: hi han imatges que no em deixa pujar, per lo que he optat per crear un pdf que incloiré a continuació ja que des del meu portàtil no em deixa pujar-les i no en tinc cap altre)  file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PAC%201%20Tipografia%20(1).pdf 1-He escollit aquest llibre anomenat Llàgrimes de Novembre degut no només a la seva interessant trama sinó també a…
Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta…

Bon dia, bona tarda o bona nit! Presento el meu projecte de la PAC 1 de l’assignatura tipografia feta punt per punt! (ATENCIÓ: hi han imatges que no em deixa pujar, per lo que he optat per crear un pdf que incloiré a continuació ja que des del meu portàtil no em deixa pujar-les i no en tinc cap altre) 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PAC%201%20Tipografia%20(1).pdf

1-He escollit aquest llibre anomenat Llàgrimes de Novembre degut no només a la seva interessant trama sinó també a la varietat tipogràfica que conté a la portada. A més, si us fixeu, no només utilitza una paleta cromàtica força cridanera, sinó que encara que per les figures sembla una història d’amor, no ho és. I això em va cridar molt l’atenció a l’hora d’iniciar la lectura. La raó més important per la qual he triat aquest llibre és que és un llibre emotiu que a mí, personalment, em va agradar molt i és un dels pocs llibres amb què he sentit tantes emocions alhora.

2-La tipografia utilitzada a la portada d’aquest llibre m’ha semblat molt interessant perquè hi ha tres tipografies a la mateixa portada. Quan vaig veure per primera vegada el títol de l’obra en aquesta tipografia em va semblar no només sorprenent (ja que no estava acostumada a veure aquest tipus de lletra tipogràfica) sinó que em va semblar interessant, ja que molt pocs llibres canvien l’estil tipogràfic i en veure un estil diferent va fer que llegís la sinopsi del llibre per veure si em podia interessar o no.

3- Per fer el reconeixement primer de tot he descarregat una imatge del llibre, ja que una imatge treta amb el mòbil no té la mateixa qualitat. Després de la descàrrega, vaig procedir a col·locar la imatge a la plataforma What The Font, i vaig buscar paraula per paraula per assegurar-me que totes coincidien. Un cop vaig trobar les tres tipografies diferents, les vaig guardar en pàgines noves d’Internet per assegurar-me que no s’esborraven ni es perdien. I, per últim, vaig buscar-les a MyFonts. Les tipografies resultants han estat: Bellfort Press, Fabrizio Regular i The brother Hoops regular.

4-

BELLFORT PRESS:

A)Imatge de l’espécimen

B)Bellfort

C)Bartek Nowak y GRIN3

D)Fundició: NO

E)Cadascuna de les subfamílies d’aquest estil tipogràfic conté fins a quatre pesos de font. Bellfort és un tipus de tipografia escrit a mà, connectat amb lligadures i alternatives contextuals per ajudar amb el flux i la llegibilitat.

FABRIZIO INFERIOR REGULAR:

A)Imatge de l’espécimen

B)FabrizioInferior

C)Ari Rafaeli

D)Funcició: NO

E)Cada estil d’aquesta tipografia conté lletres gregues ciríl·liques i politòniques. A més, les formes alternatives apareixen en versions ‘B’ de cadascun dels estils.

THE BROTHER HOOPS:

A)Imatge de l’espécimen

B)The Brother Hoops

C)Icep Anwar Fadhil D)Fundició: No

E)Aquesta tipografia tracta d’una font de pinzell dibuixada a mà que combina revolts amb un toc urbà. La tipografia és versàtil per a la marca, el títol o la impressió de productes i proporciona una visió d’un rentat extra.

5)

 

6-
La primera tipografía té una altura d’ull mitjà alt.
La segona, una altura d’úll mitjà Baix.
La tercera i última, té una altura d’ull mitjà alt.
He arrivat a aquesta conclusió ja que he analitzat l’alçada de les lletres de caixa baixa. Primer he
escrit la mateixa paraula amb les diferents tipografies, per tenir una visió més objectiva. Després
he analitzat les diferents altures de les diferents lletres. Al principi ha estat força difícil, ja que és la
meva primera vegada analitzant la tipografia d’alguna cosa, però després de llegir l’enllaç
compartit per l’aula, he pogut entendre com havia de mesurar l’alçada per saber-ne el tipus.

7-En el cas de la primera tipografía el contrast és el mateix en totes les lletres, ja que és una
tipografía molt quilibrada i simétrica.
En el cas de la segona tipografía, el contrast de les lletres varia, ja que són lletres d’estil romanes,
les quals acostumen a tenir un contrast minoritari que si fos un estil de pal sec.
En el cas de l’última tipografía considero que succeeix el mateix que en la segona tipografia, el
contrast de les lletres varía, pero només ho considero en la lletra “i” i en la lletra “o” ja que a la
curvatura el contrast és molt més minoritàri.

8-En la primera tipografía, la modulació resulta ésser vertical.
En la segona tipografía, la modulació resulta ser obliqua.
I, en la última tipografía, la modulació resulta ser vertical.
He arribat a aquesta conclusió ja que, rere llegir diversos documents per informar-me de com he de
realizar la comparativa de modulació, he pogut realizar aquesta comparativa modular. Ha estat
realitzada amb la mateixa paraula.

9-
La primera tipografía es clasifica en: Caligràfiques – Gràfica.
La segona tipografía queda clasificada en: Caligràfiques – Manuscrites
La tercera tipografía queda clasificada en: Moderna – Humanístiques.
He arribat a aquesta conclusión gràcies a les fonts que citaré més al final del projecte. Considero
que ha estat de les parts més difícils per a mí, ja que com abans he dit, mai he realitzat un projecte
ni res de tipografia ni mai m’he aturat a analizar les tipografies, però sens dubte ha estat un repte
personal que considero que ha estat superat.

10- BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/1-lletres9/https://www.myfonts.com/fonts/nowak/bellfort?tab=techSpecs
https://www.myfonts.com/fonts/artypes/fabrizio/inf-regular/
https://www.myfonts.com/fonts/figuree-studio/the-brother-hoops/regular/
https://www.creativosonline.org/tipografia-jerarquia-de-contenido-y-contrastestipograficos.html#Contraste_de_cuerpo

Contrastes y jerarquía tipográfica

https://prezi.com/p/zkaxvnc0fmly/vox-atypi-clasificacion-tipografica/
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/1469698
http://cv.uoc.edu/annotation/02dada81f121a9c9bf2f770a98d79c82/573715/PID_00236882/modul_
3.html
https://laprestampa.com/tipografia/clasificacion-tipografica/4-familias-tipograficas-maximilienvox/

Debat0el Investigació tipogàfica

No hi ha comentaris.